You are currently viewing Precizări privind redactarea lucrărilor din cadrul examenului de Evaluare Națională 2021

Precizări privind redactarea lucrărilor din cadrul examenului de Evaluare Națională 2021

Ministerul educației a venit cu precizări importante privind redactarea lucrărilor din cadrul examenului de evaluare națională 2021.

Precizările au fost transmise către toate inspectoratele prin nota 29582 in data de 04.06.2021.

1.La probele scrise ale evaluării naționale elevii primesc subiectele în formă de broșură, putând să solicite pagini suplimentare dacă este cazul. Capsarea broșurilor se realizează înainte de distribuirea acestora în trei locuri: lateral stânga sus, jos și la mijloc. Eventualele foi suplimentare utilizate de către elevi se vor adăuga, prin capsare în alte doua locuri, situate intre cele trei locuri astfel încât broșurile cu pagini suplimentare vor avea 5 capse.

2. Numerotarea paginilor se realizează de către profesorul asistent la predarea lucrării de către elev. Pe prima pagină a broșurii se completează numărul total de pagini primite de la elev. Spațiile rămase libere/necompletate se barează/marchează cu litera Z.

3. Se aplică ștampila “Evaluare Națională 2021-C.E.”, atât în interiorul broșurii, la mijlocul paginilor, conform modelului notarial (jumătate pe pagina din stânga și jumătate pe pagina din dreapta) pentru a prinde fiecare dintre paginile broșurii, cât și peste colțul închis și lipit al lucrării, fără a semna lucrarea, înainte de ieșirea primului elev din sala în care se susține proba.

4. Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare.

5. Caseta de identificare se completează și se sigilează cu etichete conform modelului prevăzut (Anexa nr. 5 și Anexa nr. 6).

6. În caseta de identificare, centrul de examen se completează numai în cazul în care școala de proveniență a elevului este arondată altei unități de învățământ.

Evaluare Națională 2021

7. Elevii cărora nu le este suficient spațiul din broșură pentru răspuns pot solicita pagini suplimentare pe care pot continua redactarea răspunsului.

Proba de limba română

8. La proba de limba română / maternă un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuțe a literei asociate răspunsului considerat corect.

Evaluare Națională 2021

9. La proba de română / maternă un răspuns care constă marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontala a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect.

Evaluare Națională 2021

10. Sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou de culoare albastră în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază.

Proba de matematică

11. La proba de matematică, un răspuns de la subiectul I sau de la subiectul II poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.

Evaluare Națională 2021

12. La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de, culoare albastra.

13. La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (creion sau stilou) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.

Evaluare Națională 2021
Sharing is caring!

Lasă un răspuns