Acțiuni

Respectul nu se impune prin lege

statut de autoritate publică profesori

Referitor la propunerea legislativă, legea 686/2015, legea „respectului”, adresăm această scrisoare deschisă.

Comisia de învățământ a Senatului și Comisia juridică au emis în data de 08.10.2019 un raport comun care susține adoptarea proiectului de lege cu scopul de a conferi profesorilor statutul de autoritate publică.

Proiectul de lege a trecut tacit de Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut în Senat, for legislativ decizional în acest caz.

Având în vedere că în propunerea legislativă se stipulează că personalul didactic:

– are autoritatea de a lua decizii OPORTUNE, care să îi permită să menţină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învăţare-evaluare, dar şi pe parcursul desfăşurării de activităţi extraşcolare;

– dreptul de a aplica SANCȚIUNI disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului școlii;

– in cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în scris, de personalul didactic, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, se prezumă a fi REALE, până la momentul demonstrării situaţiei contrare, ceea ce reprezintă, practic, instituirea unei prezumții de vinovăție pentru elevi;

–  se bucură să un climat de ordine, disciplină și respect, în timpul desfășurării actului educațional. 

și că

  1. Un cadru didactic este asimilat funcționarului public în sensul legii penale (decizia ÎCCJ 2/2014);
  2. Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre penală definitivă. (art. 4 alin. (1)din Codul de procedură penală);
  3. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată (Disp. art. 23 alin. (11) din Constituție);
  4. Orice acuzat este prezumat nevinovat până când vinovăția sa va fi legal stabilită (art. 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene);
  5. În relația dintre un minor și un major legea română și internațională protejează, îndeosebi, persoana minoră, având în vedere că aceasta este presupusă a fi lipsită de discernământul necesar unor decizii corecte, ea trebuind să fie îndrumată și ocrotită de adulții responsabili din educație;
  6. În privința protejării cadrelor didactice de amenințări sau alte violențe, acestea sunt ocrotite de autoritățile responsabile cu ordinea publică, ca orice cetățean, așa cum prevede legislația în vigoare.

VĂ SOLICITAM

Să respingeți propunerea legislativă amintită mai sus, aducând măsuri concrete, nu de impunere a respectului, ci de câștigare a lui, de colaborare între profesor, părinte și elev, în scopul unor rezultate pozitive, de valorificare a elevului în sistemul de învățământ și nu de subordonare a sa. În societate, impunerea unui respect necâștigat natural, forțat, duce la diferende majore între societate și profesia/grupul protejat de lege, creând conflicte inutile.

Considerăm că violența în școli într-adevăr a fost tolerată mult prea mult timp, dar că există azi, în legislația actuală, pârghii de limitare a ei, că acestea nu sunt folosite sau sunt îndeplinite formal. De exemplu, Comisiile privind violența în școli au, de cele mai multe ori, activitate doar pe hârtie, rapoartele sunt copiate din anul anterior, în școli nu există informari despre bullying decât la nivel formal, nu se urmează procedurile, nu se înștiințează organele abilitate atunci când un elev este agresiv. De aceea vă cerem să luați măsuri în sensul respectării legii actuale.

Prin aceasta propunere principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia nu este respectat, iar elevii ar trebui educaţi „în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. (LEN1/2011).

Considerăm că acest proiect de lege contravine ordinii constituționale, dar și valorilor europene, așa cum sunt ele ocrotite de tratatele și convențiile la care România este parte și instituie prezumția de vinovăție pentru elevi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *