Legislaţie

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parinte

Rezolvarea situatiilor conflictuale

Rezolvarea situatiilor conflictuale sesizate de parintele elevului se face prin discutii amiabile cu salariatul unitatii de invatamant implicat (educatorul / invatatorul / profesorul diriginte). Parintele are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul parintilor.

In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele are dreptul de a se adresa conducerii unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa in vederea rezolvarii problemei.

In cazul in care parintele considera ca starea conflictuala nu a fost rezolvata la nivelul unitatii de invatamant acesta are dreptul de a se adresa, in scris, inspectoratului scolar pentru a media si rezolva starea conflictuala.

Astfel, in vederea rezolvarii unor posibile situatii conflictuale, va rugam sa respectati urmatorii pasi procedurali:

  1. Discutii amiabile cu salariatul unitatii de invatamant implicat
  2. Cerere scrisa, adresata conducerii unititii de invatamant, cerere in care se solicitati rezolvarea problemei
  3. Cerere scrisa catre inspectoratul scolar, daca se considera ca starea conflictuala nu a fost rezolvata la nivelul unitatii de invatamant. Cererea catre inspectorat va fi insotita de raspunsul dat de conducerea unitatii de invatamant.

Extras din Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant