Notarea rezultatelor de la simulările naţionale

Notarea rezultatelor de la simulările naţionale

Notele de la simularea examenelor de Evaluare Națională pot să fie trecute în catalog, la cererea elevilor sau a părinților. Decizia apare în procedura care stabilește organizarea simulărilor.

Procedura privind notarea, organizare și desfăşurarea simulării Evaluării Naţionale

Rezultatele obţinute de elevi la simulările naţionale sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptării masurilor adecvate pentru imbunatatirea performantelor şcolare.

Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real si optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Model de cerere pentru trecerea în catalog a notelor de la simularea Evaluării Naționale

Doamna/Domnule director, 
 
 
Subsemnatul ………………………………………………………………., elev al clasei …….…. din
 
cadrul școlii /liceului ……………………………………………………… doresc trecerea în
 
catalog a notei de la simularea Evaluării Naționale pentru materia
 
……………………………………………………….
 
Mulțumesc anticipat,
 
 
Data                                                                                                    Semnatura
 

Sharing is caring!