You are currently viewing Simularea examenelor de Evaluare Națională – notarea rezultatelor

Simularea examenelor de Evaluare Națională – notarea rezultatelor

Notele de la simularea examenelor de Evaluare Națională pot să fie trecute în catalog, la cererea elevilor sau a părinților. Decizia apare în procedura care stabilește organizarea simulărilor.

Procedura privind notarea rezultatelor de la simularea examenelor de Evaluare Națională

Rezultatele obţinute de elevi la simulările naţionale sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptării masurilor adecvate pentru imbunatatirea performantelor şcolare.

Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real si optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Model de cerere pentru trecerea în catalog a notelor de la simularea examenelor de Evaluare Națională

Doamnă/Domnule Director,

Subsemnatul/ Subsemnata …………………………….., părinte/tutore al elevului/elevei ………………………… clasa …………. din cadrul școlii  ……………………………………………………… doresc trecerea în catalog a note obținute la simularea Evaluării Naționale anul …. la disciplina ……………………………………………………….

Data

Semnătura

Sharing is caring!