Notarea rezultatelor de la evaluarea națională

Notarea rezultatelor de la evaluarea națională

Notarea rezultatelor de la evaluarea națională – Procedura privind organizare și desfăşurarea simulării evaluării naţionale

 Art. 15

  1. Rezultatele obţinute de elevi la simulările naţionale sunt analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptării masurilor adecvate pentru imbunatatirea performantelor şcolare.
  2. Notele obţinute la simulările naţionale nu se trec in catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisa a elevului se pot trece notele in catalog.

http://ismb.edu.ro/documente/examene/2016/Simulari/Procedura_249_01_02_2016.pdf

Spread the love