Evaluări naționale

Rezultatele evaluării naţionale clasa a II-a

Rezultatele evaluării Naţionale Cls A II-A

Rezultatele evaluării naţionale clasa a II-a, la nivel național, sunt consemnate și analizate într-un Raport Național, elaborat de către CNPEE, raport centralizat, întocmit anual, care cuprinde toate informațiile referitoare la elaborarea, administrarea și evaluarea testelor utilizate în cadrul EN II, în anul școlar respectiv.

Încă din momentul introducerii evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a, evaluarea testelor administrate în cadrul acestei evaluării a reprezentat o adevărată provocare, dorindu-se a fi o evaluare specifică, diferită de cea curentă la clasă.

Astfel, din acest punct de vedere și ținând cont, de asemenea, de faptul că elaborarea testelor pentru acest tip de evaluare s-a realizat, încă de la început, după modelul evaluărilor internaţionale (PIRLS, TIMSS şi PISA), și evaluarea acestora a trebuit să se încadreze în același tipar, cel al evaluărilor internaţionale.

În consecință, acest sistem de evaluare este considerat deja un instrument de evaluare mult mai transparent decât calificativele sau notele acordate în acest moment în urma evaluării curente la clasă, mai ales dacă se ia în considerare faptul că EN II nu are drept scop ierarhizarea elevilor, ci evidențierea unor deficiențe/dificultăți de învățare și descoperirea unor greșeli tipice de învățare, a căror remediere să conducă la optimizarea învățării

Rezultatele evaluării naţionale clasa a II-a la Limba română

Specificaţiile pentru secţiunea Scris au fost construite astfel:  

 • Timp alocat: 30 de minute
 • Domeniul cognitiv evaluat: producerea mesajelor scrise
 • Competența generală: redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
 • Competența specifică: redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază  

Specificaţiile pentru secţiunea Citit au fost construite astfel:

 • Timp alocat: 30 de minute
 • Domeniul evaluat: receptare şi înţelegere a mesajului scris
Rezultatele evaluării Naţionale Cls A II-A

Rezultatele evaluării naţionale clasa a II-a la Matematică

Specificaţiile pentru secţiunea Matematica au fost construite astfel:
 
 • Timp alocat: 30 de minute
 • Domenii evaluate:

Rezultatele evaluării Naţionale Cls A II-A

La nivel național, 75% dintre elevii clasei a II-a au capacitatea de a folosi numerele pentru efectuarea unor calcule elementare. Dacă ne uităm la procentajele medii înregistrate în funcție de mediul în care se află unitatea de învățământ, se observă că aproape 80% dintre elevii participanți învață în mediul urban, iar aproximativ 68% dintre aceștia studiază în mediul rural.

Semnificaţia codurilor

 • Codul 10 reprezintă codul care arată rezolvarea corectă şi completă a itemului;
 • Codurile 11 şi/sau 12 su/sau 13 sunt coduri alocate pentru rezolvarea parţială a itemului;
 • Codul 70 este codul care evidențiază un răspuns incorect sau un răspuns care indică greşeli tipice/erori în învăţare;
 • Codul 79 reprezintă codul care indică un răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru, de tipul „Nu ştiu“, „Această întrebare este prea grea“, „Nu mai am timp“, un semn de întrebare, o cratimă sau orice alt semn care arată că elevul a ajuns până la itemul respectiv, precum şi un răspuns scris, iar apoi şters sau tăiat, fie că este lizibil sau nu;
 • Codul 99 este codul care indică lipsa oricărui răspuns sau a unei încercări de răspuns.

Câteva concluzii:

 • persistă un număr de elevi ai claselor a II-a care nu reușesc încă să parcurgă testul în întregime și să rezolve, într-un fel sau altul, cerințele, aproape 10%  dintre aceștia neajungând la finalul testului
 • în școlile din mediul urban se înregistrează procentaje medii de rezolvare corectă a itemilor cu aproximativ 10% mai mari decât în școlile din mediul rural
 • la Secțiunea Matematică 76,41% au dat un răspuns corect și complet. Elevii au formate competențele fundamentale de scris, citit și matematică într-un procentaj mediu situat între 76% și 85%.
 • este evidentă o performare din ce în ce mai slabă din partea elevilor de clasa a II-a care studiază în unitățile de învățământ din mediul rural față de cei care studiază în mediul urban.
 • 80% dintre elevii clasei a II-a demonstrează că, la finalul acestei clasei, au dezvoltate competențele specifice pentru care au fost evaluați în ceea ce privește înțelegerea unui text citit
 • se impune luarea unor măsuri de creștere a numărului de elevi capabili, la finalul clasei a II-a, să redacteze mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază. Acest lucru poate fi realizat prin remedierea deficiențelor observate, mai ales că se pot face analize, la nivelul clasei de elevi sau la nivelul unității de învățământ, atât în ceea ce privește respectarea cerinței din punct de vedere al conținutului, cât și din cel al scrierii cuvintelor și al utilizării semnelor de punctuație.
 • De altfel, conform Metodologiei, o primă măsură care ar trebui luată este aceea de întocmire a planurilor individualizate de învățare, urmată de planificarea unor activități/ore de remediere/recuperare, acolo unde este cazul, ceea ce ar contribui semnificativ la atingerea scopului acestei evaluări naționale

Sinteza rezultatelor

Sintetizând rezultatele obținute în urma administrării testelor în cadrul celor trei evaluări naționale analizate, care cuprind procentajele medii ale elevilor care au primit codurile aferente răspunsurilor corecte și complete (codul 10), respectiv celor parțial corecte (codurile 11, 12 sau 13), acestea sunt următoarele:

Rezultatele evaluării naţionale clasa a II-a – sectiunea scris – competența elevilor de a redacta mesaje simple:

EN II – 201972,46%
EN II – 201870,25%
EN II – 201771,36%
EN II – 201676,68%
EN II – 201573,53%

Rezultatele evaluării naţionale clasa a II-a – secțiunea Citit – evaluarea capacității elevilor de a înțelege un text citit

EN II – 201986,32%
EN II – 201883,01%
EN II – 201785,06%
EN II – 201687,65%
EN II – 201588,04%

Rezultatele evaluării naţionale clasa a II-a – secțiunea Matematică

EN II – 201982.11%
EN II – 201876,66%
EN II – 201776,53%
EN II – 201676,37%
EN II – 201574,04%

Surse

 • Raport national – evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a – 2015
 • Raport national – evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a – 2016
 • Raport national – evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a – 2017
 • Raport national – evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a – 2018
 • Raport national – evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a – 2019
Back to list

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *