parintiicerschimbare@gmail.com
Rezultatele evaluării Naţionale Cls A II-A

Rezultatele evaluării Naţionale Cls A II-A

Limba romana

Specificaţiile pentru secţiunea Scris au fost construite astfel:
Timp alocat: 30 de minute
Domeniul cognitiv evaluat: producerea mesajelor scrise
Competența generală: redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
Competența specifică: redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor
de bază
Specificaţiile pentru secţiunea Citit au fost construite astfel:
Timp alocat: 30 de minute
Domeniul evaluat: receptare şi înţelegere a mesajului scris

evaluarea nationala clasa 2 romana

Cateva concluzii:

 • 80% dintre elevii clasei a II-a demonstrează că, la finalul acestei clasei, au dezvoltate competențele specifice pentru care au fost evaluați în ceea ce privește înțelegerea unui text citit
 • Secțiunea Citit 80,36% dintre aceștia au reușit să rezolve corect cerințele testelor administrate
 • Secțiunea Scris, cohorta de elevi care a participat la EN II-2017 este mai slab pregătită decât cea care a participat la EN II-2016. Pentru remedierea acestei situații, se impune luarea unor măsuri și, conform Metodologiei, o primă măsură fiind aceea de întocmire a planurilor individualizate de învățare, urmată de planificarea unor ore de remediere, recuperare

Matematica

Specificaţiile pentru secţiunea Matematica au fost construite astfel:
Timp alocat: 30 de minute
Domenii evaluate:

evaluarea nationala clasa 2 matematica

Semnificaţia codurilor

 • Codul 10 reprezintă codul care arată rezolvarea corectă şi completă a itemului;
 • Codurile 11 şi/sau 12 sunt coduri alocate pentru rezolvarea parţială a itemului;
 • Codul 70 este codul care evidențiază un răspuns incorect sau un răspuns care indică
  greşeli tipice/erori în învăţare;
 • Codul 79 reprezintă codul care indică un răspuns care nu are legătură cu sarcina de
  lucru, de tipul „Nu ştiu“, „Această întrebare este prea grea“, „Nu mai am timp“, un semn
  de întrebare, o cratimă sau orice alt semn care arată că elevul a ajuns până la itemul
  respectiv, precum şi un răspuns scris, iar apoi şters sau tăiat, fie că este lizibil sau nu;
 • Codul 99 este codul care indică lipsa oricărui răspuns sau a unei încercări de răspuns.

Cateva concluzii:

 • persistă un număr de elevi ai claselor a II-a care nu reușesc încă să parcurgă testul în întregime și să rezolve, într-un fel sau altul, cerințele, aproape 10%  dintre aceștia neajungând la finalul testului
 • în școlile din mediul urban se înregistrează procentaje medii de rezolvare corectă a itemilor cu aproximativ 10% mai mari decât în școlile din mediul rural
 • la Secțiunea Matematică 76,41% au dat un răspuns corect și complet. Elevii au formate competențele fundamentale de scris, citit și matematică într-un procentaj mediu situat între 76% și 85%.

Sintetizând rezultatele obținute în urma administrării testelor în cadrul celor trei evaluări naționale analizate, care cuprind procentajele medii ale elevilor care au primit codurile aferente răspunsurilor corecte și complete (codul 10), respectiv celor parțial corecte (codurile 11 sau 12), acestea sunt următoarele:

– Secțiunea Scris:

 • EN II-2018: 82,22%;
 • EN II-2017: 80,57%;
 • En II-2016: 86,19%;
 • En II-2015: 80,79%.

– Secțiunea Citit:

 • EN II-2018: 82,93%;
 • EN II-2017: 83,87%;
 • En II-2016: 86,32%;
 • En II-2015: 86,32%.

– Secțiunea Matematică:

 • EN II-2018: 76,66%;
 • EN II-2017: 76,53%;
 • En II-2016: 76,37%;
 • En II-2015: 74,04%.

evaluarea nationala clasa 2

***

Surse

Like
Sharing is caring
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lasă un răspuns

Close Menu