Testele scrise de la EN IV acoperă competenţele de înţelegere a textului scris, literar, texte la
prima vedere din literatura pentru copii internaţională, precum și competenţele de matematică, având ca referinţă testările internaţionale pentru această vârstă (IEA-PIRLS şi IEA-TIMSS). Scopul testelor a fost de a respecta structura testărilor internaţionale recunoscute şi de a ridica „standardul” naţional în această direcţie.

Limba romana

Specificaţiile pentru Secţiunea Limba română au fost construite astfel:
Timp alocat: 60 de minute
Domeniul cognitiv evaluat: înţelegerea textului scris
Structura:
 • – un text-stimul cu dimensiunea de 500-800 de cuvinte
 • – 14 itemi cu alegere multiplă
 • – 1 item de redactare a unui text de 5 rânduri (înţelegere text)


Matematica

Specificaţii le pentru Secţiunea Matematică au fost construite astfel:
Timp alocat: 60 de minute
Domenii evaluate:
 • – Domeniile de conţinuturi matematice:
  • – Numere 50%
  • – Figuri geometrice şi măsurări 35%
  • – Organizarea datelor 15%
 • – Domeniile cognitive – comportamentele aşteptate de la elevi în relaţie cu conţinuturile matematice
  • – Cunoaştere 40%
  • – Aplicare 40%
  • – Raţionament 20%
Structura: 20 de itemi.

Semnificaţia codurilor

 • – Codul 10 – pentru rezolvarea corectă şi completă a itemului;
 • – Codurile 11, 12 şi 13 – pentru rezolvarea parţială a itemului cu o complexitate mare, în funcţie de gradualitatea rezolvării itemului respectiv;
 • – Codul 79 – pentru rezolvarea incorectă, respectiv răspuns incorect (inclusiv tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu, semne care nu au legătură cu sarcina, neciteţe, în afara sarcinii de lucru);
 • – Codul 99 – pentru lipsa răspunsului sau a oricărei încercări de răspuns , marcată de spaţiul gol/blank

Cateva concluzii:

 • – Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor exprimă faptul că elevii nu receptează fidel toate ideile şi informaţiile din textele literare date şi nu redau cu motivaţie susţinută, nu argumentează logic ideile exprimate în redactare.
 • – Majoritatea elevilor deţin competenţe de redactare de texte de mică întindere, utilizează în general corect elementele de construcţie a comunicării scrise, aplică în redactare regulile de ortografie şi de punctuaţie învăţate, însă sunt elevi care nu pot închega un text de mică întindere pe baza ideilor personale sau ofertate.
 • – Itemii de raţionament au un nivel scăzut de rezolvare şi la acest domeniu de conţinut, dovadă că demersul practic la clasă se bazează foarte puţin pe acest tip de domeniu cognitiv.
***

Surse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *