Combinaţia de teste limba română - limba engleză

În cazul Probei transdisciplinare „Limbă şi comunicare”, s-a optat pentru urmărirea a două competenţe, aflate în mod necesar în conformitate cu programele şcolare în vigoare:

 1. Evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris, cu aplicaţii pe texte non-literare.
 2. Raportarea elevului la situaţii, experienţe, „probleme” posibil a fi întâlnite în viaţa reală, în universul şcolar, dar şi social al elevului de clasa a VI-a (11-12 ani);

Cateva concluzii

 • se poate constata că elevii performează, în general, mai bine la itemii care testează nivelul de înţelegere a textului suport în comparaţie cu itemii care vizează nivelul de exprimare liberă
 • Elevul de clasa a şasea are o dificultate vădită în abordarea textului non literar în română, dificultate diminuată în cazul limbii străine (care, de altfel, se situează în cu totul altă paradigmă a învăţării). Constatarea nu face decât să dubleze, completeze şi reconfirme concluziile la care au ajuns de-a lungul anilor studiile PISA cu privire la capacitatea de citire şi înţelegere a textelor non literare la elevii români
 • se remarca o ușoară creștere a nivelului de perfomanță la itemii care vizează înțelegerea textelor, dar și o scădere greu explicabilă a capacității de exprimare în scris, atât în limba maternă, cât și în limba română.

Matematica si stiinte (matematica, fizica, biologie)

Deoarece activitatea desfășurată în domeniul matematicii și științelor necesită abilități integrate care interacționează unele cu altele, au fost formulați itemi care prin intermediul codurilor alocate răspunsurilor oferă simultan informații despre formarea mai multor competențe.

Cateva concluzii

 • în general, în județele în care scorul mediu obținut la proba de matematică și științe din cadrul ENVI 2017 este sub media de la nivel național SI media notelor obținute la proba de matematică de la ENVIII este sub media la nivel național
 • analizarea corelațiilor dintre scorul mediu la proba de matematică și științe, ENVI și media notelor obținute la ENVIII scoate în evidență următoarele aspecte:
  • în mediul urban, coeficientul de corelație indică o corelație foarte puternică între scorul mediu (ENVI) și media notelor (ENVIII), chiar dacă este vorba despre elevi de la clase diferite (a VI-a, respectiv a VIII-a).
  • in mediul rural, corelația dintre scorul mediu la nivel de școală la proba de matematică și științe la ENVI și media la nivel de școală de la ENVIII este slabă
 • Trebuie înțeles faptul că o „cosmetizare” a rezultatelor obținute la evaluările realizate de către profesorii din școală nu este nici în interesul elevului, nici în interesul procesului de învățământ, împiedicând cunoașterea situației reale și orientarea școlară corectă a elevilor
 • În cadrul probei de matematică și științe, ENVI 2017 6% dintre elevi au răspuns corect și complet la cel mult un item, iar 20% dintre elevi au răspuns complet și corect la cel mult trei itemi. Aceste procente (care pot fi considerate un indicator al numărului elevilor cu performanțe foarte scăzute) sunt foarte apropiate de cele înregistrate la ENVI 2015
 • Pentru elevii care încă înregistrează performanțe extrem de scăzute se pune problema unei intervenții de urgență în scopul creșterii nivelului de interes și motivație și al acordării de ajutor în vederea recuperării decalajelor. Nu trebuie uitați nici elevii aflați la celălalt capăt al spectrului, elevii capabili de performanță, care trebuie încurajați și sprijiniți, inclusiv prin oferirea de activități științifice suplimentare de învățare.

 

Aici puteti vedea si Rezultatele evaluării naţionale Cls A IV-a
Surse 

 

Poate te mai intereseaza si

Ce Urmăresc Evaluările Naţionale Cls A VI-A? Combinaţia de teste limba română - limba moderna În cazul Probei transdisciplinare „Limbă şi comunicare”, s-a optat pentru urmărirea a două competenţ...
Ce urmaresc evaluarile nationale cls a II-a? Aceste testări își propun să evalueze capacitățile elevilor de a pune în practică informațiile dobândite în școala, iar accentul nu se pune pe cunoști...
Ce urmaresc evaluarile nationale cls a IV-a? Aceste testări își propun să evalueze capacitățile elevilor de a pune în practică informațiile dobândite în școala, iar accentul nu se pune pe cunoști...
Sharing is caring

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *