Acțiuni

Solicităm ca părintele să poată opta, motivat, pentru școlarizare la domiciliu

scolarizare la domiciliu

În 14 ianuarie 2021, Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că majoritatea școlilor din România se vor redeschide.

Anunțul redeschiderii școlilor a venit în contextul demarării campaniei de vaccinare antiCOVID-19 și a impulsionat speranța reîntoarcerii la o viață normală. Au apărut în spațiul public multe discuții despre reînceperea școlii, despre dorințe și frustrări generate de școala online, dar nicăieri nu au fost prezentate părerile părinților copiilor care ar urma să se întoarcă la școală.

Prezentăm mai jos soluții și recomandări care răspund nevoilor elevilor și familiilor lor, formulate și susținute de Fundația Viață și Lumină Asociația Outreach, Mame pentru Mame, Grupul civic „Părinții cer schimbare”.

Recomandarea 1. Reglementare urgentă privind păstrarea posibilității ca părintele/reprezentantul legal să poată opta, motivat, pentru ”școlarizare la domiciliu” și împuternicirea unităților de învățământ să asigure condițiile necesare.

În multe școli din mediul urban, majoritate școli aglomerate, s-a investit deja în infrastructura necesară. Așa cum arată rezultatele cercetării, formula mixtă, respectiv online-ul personalizat (prezență doar online, la cerere, motivată medical) a funcționat. Decizia la nivelul școlii în ceea ce privește permiterea accesului doar online a elevului cu probleme (elev cu sănătate precară, sau care are în familie persoane cu sănătate precară pentru care infecția cu SARS-Cov-2 ar putea avea consecințe grave) trebuie clarificată de către Ministerul Educației. Au existat și vor exista încă situații în care conducerea școlii nu va dori să înțeleagă și să acomodeze situația, cu efecte negative asupra parcursului educațional al copilului în cauză.

Există cadre didactice care au indicație de la medicina muncii pentru a preda exclusiv online. În contextul în care vaccinarea cadrelor didactice nu are, în acest moment, un ritm alert, imunizarea va fi un proces de durată, iar acestor cadre didactice este necesar să li se permită să predea.

În concluzie, este nevoie să fie menținută posibilitatea ca părintele elevului, precum și cadrul didactic, să poată opta, aducând documente doveditoare, doar pentru școala online, așa cum a fost și până acum.

Recomandarea 2. Pe termen mediu, reglementare și infrastructură pentru școlarizarea la domiciliu / școala online.

Recent, analizând impactul pandemiei asupra sistemului de educație, Daniela Vișoianu, care a fost consilier în cabinetul ministrului educației în cursul anului 2020, atunci când au fost luate decizii ca cele de respectare a opțiunii de școlarizare la domiciliu, a sintetizat foarte bine posibilele soluții care ar permite accesul la educație al tuturor copiilor, pe trasee personalizate.

Acestea sunt, în esență:

  • Modificarea legii și redefinirea termenului de școlarizare obligatorie pentru a nu include doar conceptul de educație „față în față”, ci și a termenului” educație la distanță”, deci reglementarea „educației la distanță”, a „educației la domiciliu”. Astfel, elevii cu probleme de sănătate (patologii cronice sau suferințe medicale de lungă durată își vor continua educația (chiar de pe patul de spital), vor fi integrați într-un colectiv stabil, scăzând numărul incidențelor de abandon școlar datorat imposibilității de a se prezenta fizic la școală. Lor li se adaugă elevii atipici – cei cu CES, cei supradotați, cei care, din cauza distanțelor mari, nu ar putea să aibă acces la anumite specializări sau discipline care îi interesează.
  • Școala online ar fi benefică și pentru evitarea claselor „la simultan”, cu menținerea accesului elevilor în spațiile fizice ale școlilor cu număr scăzut de elevi, cu sprijin din partea unui tutore care să intermedieze comunicarea dintre elev și învățătorul sau profesorul virtual. S-ar deschide, astfel, calea pentru un învățământ care se pliază pe nevoile elevului cu scopul de a-l sprijini în acord cu nevoile lui de dezvoltare

Alte argumente pentru necesitatea reglementării școlii online:

• Școlarizarea la domiciliu, școala online ar permite, cu costuri rezonabile de finanțare per elev, creșterea gradului de calitate a educației pentru elevii care se confruntă cu diferite tipuri de excluziuni (medicală, dizabilitate, sărăcie, izolare geografică);

• În România există aproximativ 5.000 de copii bolnavi de cancer care fac tratamente de lungă durată și care necesită spitalizare îndelungată, în marile orașe, mulți fiind departe de localitatea lor de domiciliu. Învățământul la distanță de care ”beneficiau” acești copii se concretiza doar în niște fișe, fiind o povară în plus pe umerii părinților, și așa împovărați destul;

• Școala online ar permite aducerea în zona de monitorizare a modului în care este respectat dreptul la educație al copilului, pentru acele familii care au decis să facă ”homeschooling” din diverse motive. Este nevoie de reglementare a unui sistem de evaluare, astfel încât, pentru toți copiii din România să fie asigurată respectarea unui standard de calitate și a elementelor de curriculum strict necesare; Nu în ultimul rând, reglementarea școlii online poate avea impact pozitiv asupra modelării finanțării per elev, asupra organizării infrastructurii fizice și a celei de resurse umane. În fapt, ar însemna punerea în litera legii a unui fenomen care există deja. Singura investiție majoră ar fi o platformă unică de învățare, organizată în baza curriculumului național, care poate fi folosită de întreg sistemul educațional, platformă menționată oricum repetat în diferitele strategii de digitalizare a educației.

Extras din Studiu național „Reînceperea școlii în contextul pandemic” realizat de IRES – ianuarie 2021