Teste Pisa, Timss, Pirls

Teste Pisa Științe

teste pisa stiinte

La ştiinţe, nu se urmărește că elevii să deţina doar cunoştinţe specifice (precum numele plantelor şi al animalelor), ci se urmărește înţelegerea reală a aspectelor complexe ale unor probleme aflate în dezbatere la nivelul întregii comunităţi umane, precum consumul de energie, biodiversitatea, sănătatea.

Generic, Programul OECD-PISA evaluează în ce măsură elevii aflaţi aproape de finalul educaţiei obligatorii deţin unele dintre competenţele-cheie, cunoştinţele şi deprinderile de bază esenţiale atât pentru continuarea studiilor, cât şi pentru participarea deplină la viaţa socială sau pentru integrarea pe piaţa muncii.

PLIMBARE CU MAŞINA

Carina pleacă să facă o plimbare cu maşina. În timp ce ea conduce, o pisică ţâşneşte în faţa maşinii. Carina frânează brusc şi evită pisica. Puţin dezorientată, Carina se hotărăşte să se întoarcă acasă. Graficul de mai jos reprezintă o copie simplificată a vitezei maşinii în timpul acestei plimbări.

Pisa

Întrebarea 1: Care a fost viteza maximă a maşinii pe durata acestei plimbări?

Viteza maximă: ……………………………….. km/h

Întrebarea 2:  La ce oră Carina a frânat brusc pentru a evita pisica? …………………………………………………………………………………………………………………

Întrebarea 3:  Distanţa parcursă de Carina pentru a ajunge acasă este mai scurtă decât distanţa pe care a parcurs-o de acasă până la locul unde s-a produs incidentul cu pisica? Explicaţi răspunsul vostru folosind informaţiile din grafic………………………………………………………………………………………………………………….

ARIA CONTINENTULUI

Mai jos se află o hartă a Antarcticii

 Pisa ştiinţe

Întrebarea 1:  Care este distanţa dintre Polul Sud şi Munţii Menzies? (Folosiţi scara hărţii pentru a estima.)

 • Distanţa este între 1600 km şi 1799 km.
 • Distanţa este între 1800 km şi 1999 km.
 • Distanţa este între 2000 km şi 2099 km.
 • Distanța nu poate fi determinată.

Întrebarea 2: Estimează aria Antarcticei folosind scara hărţii. Arată cum ai lucrat şi cum ai ajuns la această estimare. (Poţi desena pe hartă dacă te ajută să estimezi.)

VITEZA MAŞINII DE CURSE

Acest grafic arată cum viteza unei maşini de curse variază de-a lungul unui traseu plat de 3 km, în cursul celui de-al doilea tur.

 Pisa ştiinţe

Intrebarea 1: Care este distanţa aproximativă dintre linia de start şi începutul celei mai lungi porţiuni drepte a traseului?

 • 0,5 km
 • 1,5 km
 • 2,3 km
 • 2,6 km Viteza (km/h)

Intrebarea 2: Unde s-a atins cea mai scăzută viteză înregistrată de-a lungul celei de-a doua ture?

 • La linia de start.
 • La aproximativ 0,8 km.
 • La aproximativ 1,3 km.
 • La jumătatea traseului.

Intrebarea 3: Ce poţi spune despre viteza maşinii între km 2,6 şi km 2.8 ?

 • Viteza maşinii rămâne constantă.
 • Viteza maşinii creşte.
 • Viteza maşinii scade.
 • Viteza maşinii nu poate fi determinată din grafic.

Intrebarea 4: Iată schemele celor 5 trasee: De-a lungul cărui traseu dintre cele de mai jos a fost condusă maşina pentru a obține graficul de viteză prezentat anterior?

CONCENTRAŢIILE DE MEDICAMENTE

Întrebarea 1:  Unei paciente i se face în spital o injecţie cu penicilină. Corpul absoarbe treptat penicilina astfel că după o oră în sângele pacientei rămâne activă doar 60% din penicilina injectată. Acest proces continuă: la sfârşitul fiecărei ore, numai 60% din penicilina care era prezentă la sfârşitul orei precedente rămâne activă. Se presupune că pacientei i-a fost administrată o doză de 300 mg de penicilină la ora 08:00 dimineaţa. Completează acest tabel arătând cantitatea de penicilină care rămâne activă în sângele pacientei la interval de o oră de la 08:00 până la 11:00.

 Pisa ştiinţe

Întrebarea 2: Petre trebuie să ia 80 mg dintr-un medicament pentru a controla tensiunea arterială. Graficul următor arată cantitatea iniţială de medicament şi cantitatea care rămâne în sânge după una, două, trei şi patru zile.

 Pisa ştiinţe

Ce cantitate de medicament rămâne activă la sfârşitul primei zile?

 • 6 mg.
 • 12 mg.
 • 26 mg.
 • 32 mg.

Întrebarea 3: Din graficul de la Întrebarea 2 se poate vedea că în fiecare zi aproximativ aceeaşi proporţie de medicament rămâne în sângele lui Petre. Care este procentajul aproximativ de medicament care rămâne la sfârşitul fiecărei zile precedente?

 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 80%

Sursa datelor – Broșura de antrenament PISA 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *