MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ având ca parteneri atât instituțiile subordonate cât și instituțiile aflate în coordonare.

Structuri care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale

CNEE – Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) proiectează şi coordonează

– sistemul naţional de evaluare şi examinare a elevilor din învăţământul preuniversitar (EN cls a II-a, a IV-a, a VI-a si BAC);

– coordonează procesul de evaluare a manualelor şcolare si a auxiliarelor.

IȘE – Institutul de Științe ale Educației (ISE) este o instituție nationala de cercetare, dezvoltare, inovare și formare în domeniile educatiei. Institutul elaboreaza

– programe școlare

– programe de formare a cadrelor didactice.

În implementarea proiectelor de cercetare, ISE colaborează cu  ministere și agenții guvernamentale, inspectorate școlare și case ale corpului didactic, companii și organizații ale societății civile din țară și din strainătate.

ARACIP – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar realizează

– evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie;

– autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

ISJ – Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti – servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale în a căror subordine funcţionează unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare

Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EDP – Regia Autonomă “Editura Didactică şi Pedagogică” are ca obiect de activitate editarea de: manuale şcolare pentru învăţământul primar, gimnazial, postliceal şi universitar, în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale, de lucrări pentru învăţământul preşcolar; manuale pentru şcoli profesionale şi de maiştri; tratate, lucrări de metodică şi de pedagogie; lucrări în sprijinul învăţământului pentru perfecţionarea profesorilor şi pentru activităţi individuale ale elevilor şi studenţilor, originale şi traduceri din alte limbi; materiale grafice în domeniul mijloacelor de învăţământ, precum şi alte lucrări necesare învăţământului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *