Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară prin care ii sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.

Abuzul cadrului didactic

În cazul unui abuz a unui cadru didactic asupra unui elev, legislația prevede astfel: Conform Legii Educatiei Nationale: Răspunderea disciplinară şi patrimonială ART. 280 (1) Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie…

Continue ReadingAbuzul cadrului didactic