Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară prin care ii sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.