Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară prin care ii sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.

Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate…

Continue Reading Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Agresiunea elev contra elev

Cuprins: I. Reguli generale; II. Abateri disciplinare și sancțiuni disciplinare; III. Infracțiuni și sancțiuni penale; IV. Contravenții și sancțiuni contravenționale; V. Delicte și răspundere civilă. I. Reguli generale 1. Demnitatea…

Continue Reading Agresiunea elev contra elev

Abuzul cadrului didactic

Abuzul cadrului didactic In cazul in care un profesor abuzează un elev, legislația prevede astfel: Conform Legii Educatiei Nationale: Răspunderea disciplinară şi patrimonială ART. 280 (1) Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu…

Continue Reading Abuzul cadrului didactic