Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară prin care ii sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului.

Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Abuz asupra copilului înseamnă orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea…

Continue Reading Ce se înţelege prin abuz asupra copilului?

Agresiunea elev contra elev

Cuprins: I. Reguli generale; II. Abateri disciplinare și sancțiuni disciplinare; III. Infracțiuni și sancțiuni penale; IV. Contravenții și sancțiuni contravenționale; V. Delicte și răspundere civilă. I. Reguli generale 1. Demnitatea…

Continue Reading Agresiunea elev contra elev

Abuzul cadrului didactic

În cazul unui abuz a unui cadru didactic asupra unui elev, legislația prevede astfel: Conform Legii Educatiei Nationale: Răspunderea disciplinară şi patrimonială ART. 280 (1) Personalul didactic răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie…

Continue Reading Abuzul cadrului didactic