You are currently viewing Tema de vacanță

Tema de vacanță

Tema de vacanţă este interzisa la clasele primare şi gimnaziale. Acest lucru este stipulat atât in statutul elevului, cât și într-un ordin de ministru, dar și în legea educației naționale.

Psihologii atrag atenția că temele exagerat de multe pot genera reacții de respingere din partea copiilor şi unii vor ajunge să urască școala sau anumite discipline.

Tema va fi interzisa în timpul vacanței, în învățământul primar și gimnazial, iar totalul orelor dedicate pregătirii școlare (cursuri și teme de casă) nu poate să depășească opt ore nici măcar la liceu, potrivit Ordinul de ministru nr. 5893/2016.

„Pentru ciclul primar si gimnazial este recomandat ca temele pentru vacanta sa nu existe. Acelasi ordin de ministru precizeaza faptul ca pentru clasele pregatitoare temele pentru acasa nu trebuie sa existe, pentru ciclul primar cuantumul nu trebuie sa fie mai mare de ora, pentru gimnazial nu trebuie sa fie mai mare de doua ore” -spune Marina Manea, purtător de cuvânt ISMB. 

Ce spune legea despre tema de vacanţă

Tema de vacanță nu este obligatorie. Elevii au dreptul la odihnă, iar vacanța este o perioadă de relaxare pentru elevi.

Având în vedere prevederile din ordinul ministerului învățământului în ceea ce privește temele nr. 5893/28.11.2016:

 • Art.5. – În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învăţământul primar şi gimnazial.

Având in vedere Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014:

 • Art. 52
  (1) Ministerul Educatiei Nationale, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, precum si inspectoratele scolare si unitatile de invatamant, ca institutii ale administratiei publice locale cu atributii in domeniul educatiei, sunt obligate sa intreprinda masuri necesare pentru:
  e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viața culturală și artistică;
 • Art. 53
  (1) Copilul are dreptul la odihnă și vacanță.
  (2) Copilul trebuie sa beneficieze de timp suficient pentru odihna si vacanta, sa participe in mod liber la activitati recreative proprii varstei sale si la activitatile culturale, artistice si sportive ale comunitatii. Autoritatile publice au obligatia sa contribuie, potrivit atributiilor ce le revin, la asigurarea conditiilor exercitarii in conditii de egalitate a acestui drept.

Având in vedere prevederile din Statutul Elevului:

 • Art. 3 – (2) Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și își exercită toate îndatoririle pe care le au în calitate de cetățeni.
 • Art. 7 – Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.

Sharing is caring!