Legislaţie

Tema de vacanță

Tema de vacanță

Tema de vacanţă nu este obligatorie nici la clasele primare, nici la clasele gimnaziale, indiferent că vorbim de vacanța de vară, vacanța de iarnă sau vacanța de Paște. Acest lucru este stipulat atât în statutul elevului, cât și într-un ordin de ministru, dar și în legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Vacanța trebuie să fie o perioadă de relaxare, când odihna, jocul și lectura să fie prioritare. Psihologii atrag atenția că temele exagerat de multe pot genera reacții de respingere din partea copiilor şi unii vor ajunge să urască școala sau anumite discipline.

„Pentru ciclul primar și gimnazial este recomandat că tema de vacanță să nu existe. Același ordin de ministru precizează faptul că pentru clasele pregătitoare temele pentru acasă nu trebuie să existe, pentru ciclul primar cuantumul nu trebuie să fie mai mare de ora, pentru gimnazial nu trebuie să fie mai mare de două ore” – a spus Marina Manea, purtător de cuvânt ISMB. 

Citiți aici mai multe despre ordinul 5893/28.11.2016 și tema pentru acasă.

Ce spune legea despre tema de vacanţă

Tema de vacanță nu este obligatorie. Elevii au dreptul la odihnă, iar vacanța este o perioadă de relaxare pentru elevi.

Ordinul ministerului învățământului în ceea ce privește temele nr. 5893/28.11.2016 stipulează la art.5 că „În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învățământul primar și gimnazial.

Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicata 2014, stipulează la art. 52 Ministerul Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, că instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viața culturală și artistică„.

In plus, la art. 53 se menționează că „un copil are dreptul la odihnă și vacanță și copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă și vacanță, să participe în mod liber la activități recreative proprii vârstei sale și la activitățile culturale, artistice și sportive ale comunității. Autoritățile publice au obligația să contribuie, potrivit atribuțiilor ce le revin, la asigurarea condițiilor exercitării în condiții de egalitate a acestui drept.

Statutul Elevului stipuleaza la art. 7 ca elevii au” dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.” Ceea ce inseamna rolul temelor nu este de transfer de responsabilitate de la școală către părinti sau elevi.

Practici privind tema de vacanţă

Ministerul Educației a organizat un studiu la nivel național privind rolul, utilitatea, importanța și consistența temelor. Demersul consultativ s-a desfășurat în noiembrie 2017, iar la consultare au participat un total de 70.952 de actori din învățământul preuniversitar.

Citiți aici rezultatele întregului studiu.

Conform acestui studiu mai mult de jumătate dintre profesori declară că nu dau teme pentru vacanță. In schimb, 60% dintre elevi au declarat că primesc teme obligatorii pentru vacanță. Cadrele didactice susțin cu prioritate efectele pozitive ale temelor, în timp ce elevii și părinții menționează, în ponderi mai mari, riscuri sau chiar efecte negative ale acestora.

teme scoala

Ema Patrichi, o învățătoare inspirată, sugerează pe blogul sau „Ema la școală”, o alternativă la temele tradiționale: o tema de vacanță amuzantă. De ce să nu înlocuim exercițiile plictisitoare cu provocări distractive care să stimuleze imaginația și creativitatea elevilor? O astfel de abordare ar putea face învățarea mai interesantă și ar putea suscita un interes mai mare în rândul elevilor.

Tema de vacanță