You are currently viewing Tema de vacanță

Tema de vacanță

Tema de vacanţă este interzisă la clasele primare şi gimnaziale. Acest lucru este stipulat atât în statutul elevului, cât și într-un ordin de ministru, dar și în legea educației naționale.

Psihologii atrag atenția că temele exagerat de multe pot genera reacții de respingere din partea copiilor şi unii vor ajunge să urască școala sau anumite discipline.

Tema de vacanță va fi interzisă în învățământul primar și gimnazial, iar totalul orelor dedicate pregătirii școlare (cursuri și teme de casă) nu poate să depășească 8 ore nici măcar la liceu, potrivit Ordinul de ministru nr. 5893/2016.

„Pentru ciclul primar și gimnazial este recomandat că tema de vacanță să nu existe. Același ordin de ministru precizează faptul că pentru clasele pregătitoare temele pentru acasă nu trebuie să existe, pentru ciclul primar cuantumul nu trebuie să fie mai mare de ora, pentru gimnazial nu trebuie să fie mai mare de două ore” – spune Marina Manea, purtător de cuvânt ISMB. 

Ce spune legea despre tema de vacanţă

Tema de vacanță nu este obligatorie. Elevii au dreptul la odihnă, iar vacanța este o perioadă de relaxare pentru elevi.

Având în vedere prevederile din ordinul ministerului învățământului în ceea ce privește temele nr. 5893/28.11.2016:

  • ​Art.5. – În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învățământul primar şi gimnazial.

Având in vedere Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014:

  • Art. 52
    (1) Ministerul Educației Naționale, că organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, că instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viața culturală și artistică;
  • Art. 53
    (1) Copilul are dreptul la odihnă și vacanță.
  • (2) Copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă și vacanță, să participe în mod liber la activități recreative proprii vârstei sale și la activitățile culturale, artistice și sportive ale comunității. Autoritățile publice au obligația să contribuie, potrivit atribuțiilor ce le revin, la asigurarea condițiilor exercitării în condiții de egalitate a acestui drept.

Având in vedere prevederile din Statutul Elevului:

  • Art. 3 – (2) Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și își exercită toate îndatoririle pe care le au în calitate de cetățeni.
  • Art. 7 – Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite.