temele pentru acasa

Analiza se bazează pe date colectate în cadrul unui demers de consultare publică inițiat de Ministerul Educației Naționale privind temele pentru acasă ale elevilor. Consultarea a avut ca obiective corectarea unor disfuncționalități semnalate și identificarea unor noi abordări în ceea ce privește rolul acestor sarcini ale elevilor.

Demersul consultativ s-a desfășurat în perioada 7-20 noiembrie 2017, iar la consultare au participat completând un chestionar online un total de 70.952 de actori din învățământul preuniversitar:

  • – 27.383 părinți
  • – 32.786 de elevi
  • – 10.783 de profesori din toate județele țării.

Opinii privind rolul si importanta temelor pentru acasă

Profesorii, elevii și părinții se raportează diferit la temele pentru acasă, atât în ceea ce privește rolul temelor în învățare, cât și în ceea ce privește conținutul și durata acestora. Cadrele didactice susțin cu prioritate efectele pozitive ale acestora, în timp ce elevii și părinții menționează, în ponderi mai mari, riscuri sau chiar efecte negative ale temelor pentru acasă. Profesorii dau teme pentru consolidarea și aprofundarea celor învățate în clasă, în timp ce elevii și părinții își doresc teme diferențiate, creative, care să îi provoace și care să presupună muncă de echipă.

Profesorii

Cele mai importante roluri acordate temelor pentru acasă de către cadrele didactice sunt acelea de consolidare a activității derulate la clasă , de aprofundare a celor învățate în clasă. Încurajarea învățării în timpul liber, dezvoltarea abilităților de a căuta, a selecta și a organiza informații relevante și promovarea competențelor de lucru în echipă prin sarcini de grup par a fi însă aspecte mai puțin importante în realizarea temelor pentru acasă, în viziunea profesorilor.

Elevii şi părinții

Elevii şi părinții investigați consideră că temele sunt adesea prea obositoare și prea multe și că acesta consumă o mare parte din timpul liber. Un alt efect negativ al temelor pentru acasă face referire la faptul că acestea conduc la neliniște, îngrijorare, stres.

Elevii și părinții sunt de acord că temele sunt adesea prea dificile, raportat la explicațiile primite în clasă şi la contextele de exersare realizate cu sprijinul profesorilor. Aproape 80% dintre părinți afirmă că elevii au nevoie de sprijin în rezolvarea temelor. Profesorii se declară mai degrabă în dezacord cu această opinie.

Toate categoriile de actori școlari investigați sunt de acord, în mare măsură, că temele ajută la o mai buna înțelegere a ceea ce se predă la şcoală și că rezolvarea acestora reprezintă o condiție pentru a lua note bune.

Diferențele cele mai ample între răspunsurile cadrelor didactice și cele ale elevilor și părinților se remarcă cu privire la aprecierea măsurii în care temele sunt inovative sau mai degrabă repetitive.

Timp alocat temelor pentru acasă

Profesorii

În acord cu declarațiile profesorilor, elevii primesc teme ce necesită mai mult timp la disciplinele care au un număr mai mare de ore/săptămână în planurile-cadru de învățământ. Mai mult de jumătate dintre profesori declară că nu dau teme pentru vacanță.

Elevii şi părinții

Perspectiva elevilor. O treime dintre elevi lucrează peste 3 ore zilnic pentru rezolvarea temelor scrise, iar jumătate dintre aceştia, de 1-3 ore zilnic. La acest timp se adaugă şi învățarea conținuturilor predate în clasă, care solicită, de asemenea, ponderi semnificative de timp. 60% dintre elevi au declarat că primesc teme obligatorii pentru vacanță. Zilele de sfârșit de săptămână sunt utilizate cu rol semnificativ în pregătirea pentru următoarea săptămână de școală.

Perspectiva părinților privind timpul necesar copiilor lor pentru a rezolva temele pentru acasă susțin îndeaproape declarațiile elevilor.Tema de vacanțăPractici privind temele pentru acasă

Un procent semnificativ al profesorilor consideră că temele pe care le dau elevilor pentru acasă vizează în mare măsură utilizarea de către elevi a achizițiilor din clasă. Într-o măsură mult mai mică, temele pentru acasă presupun căutarea de informații noi, din surse diverse.

Cei mai mulți dintre elevi spun că în rezolvarea temelor pentru acasă se bazează exclusiv pe informația primită la clasă la ora respectivă și mult mai puțini elevi accesează alte informații,

Temele pentru acasă dovedesc un nivel scăzut de individualizare a procesului educațional, de adaptare la nevoile personale și de încurajare a aprofundării în funcție de preferințele personale. In cele mai multe cazuri profesorii oferă rareori teme diferite pentru elevii cu dificultăți în învățare, teme la alegere, dintr-o listă dată, teme suplimentare, neobligatorii.

Tipologia temelor pentru acasă este dominată de temele obligatorii, comune pentru toţi elevii, urmate, la mare distanță, de temele diferenţiate.

Elevii apreciază în mod special temele care au o componentă de cooperare cu alți elevi. Aplicațiile practice (desene, colaje, machete, etc.) sunt în topul preferințelor la ciclul primar.

Practici privind valorificarea temelor pentru acasă în predare-învătare-evaluare

Atunci când dau teme pentru acasă cei mai mulți dintre profesori oferă explicații privind modul concret în care trebuie realizată tema și doar într-o proporție mică oferă sarcini de lucru alternative, din care elevii pot alege.

Potrivit elevilor și profesorilor respondenți, verificarea temei pentru acasă se face preponderent în următoarea oră. O mică parte dintre profesori recunoaște că nu are timp pentru verificare regulată a temelor, aspect confirmat și de răspunsurile „nu ne verifică” provenite de la elevi.

În activitatea didactică, temele pentru acasă sunt valorificate de aproape trei sferturi dintre profesori pentru a oferi feedback elevilor în legătură cu învățarea și doar într-o măsură mult mai redusă ca formă de feedback pentru îmbunătățirea propriei activități didactice.

Dificultătile şi provocările elevilor în legătură cu tema pentru acasă

Profesorii

Profesorii semnalează faptul că un număr tot mai mare de elevi nu își mai fac temele – deloc ori parțial – sau o fac cu o ritmicitate mai redusă și cu o calitate precară.

Multe voci din rândul cadrelor didactice care au răspuns chestionarului îi consideră pe părinții elevilor principalii vinovați pentru că nu valorizează şi nu sprijină, în măsura în care ar fi necesar, aceste activități. Se acuză faptul că cei mai mulți dintre părinți sunt indiferenți, că manifestă o atitudine necooperantă și o mentalitate refractară la educația școlară, deci și la dificultățile şcolare ale elevilor, mai ales în mediul rural.

Elevii şi părinții

Pe de altă parte, elevii se plâng de dificultatea temelor, de faptul că sunt prea multe şi obositoare, de lipsa timpului necesar.

De cele mai multe ori, copiilor, mai ales acelora din clasele primare, le este greu să rezolve temele pentru acasă, pentru că, fie nu le este clară cerința problemei, fie nu au urmărit, nu au înțeles sau nu au reținut informațiile și explicațiile date la școală și atunci nu știu cum să le aplice acasă.

Alte lucruri semnalate de elevi în realizarea temelor pentru acasă sunt:

  • – temele sunt monotone și repetitive, inutile,
  • – teme date de pe-o zi pe alta, exerciții greșite, deși au fost selectate de profesor sau depășind nivelul aplicațiilor discutate în clasă, ori care nu au legătură cu tema respective
  • – temele nu sunt dimensionate corect
  • – lipsa unor explicații potrivite
  • – profesorii nu evidențiază/nu laudă/nu ascultă elevii din aceste teme, ceea ce ar fi un comportament așteptat;
  • – elevii sunt stresați mai ales atunci când ”profesorul atrage atenția că sunt greșeli”, ”simt descurajare” pentru că nu știu să facă anumite teme.

În opinia părinților, gradul ridicat de dificultate a sarcinilor de lucru se degajă categoric drept cel mai răspândit motiv. Cele mai dificile teme, în opinia părinților, apar a fi cele din gimnaziu, clasele a V-a și a VI-a, adică după ce se face trecerea, de foarte multe ori abruptă și nu lipsită de consecințe.

În peste un sfert din totalul răspunsurilor, părinții consultați admit că trimit responsabilitatea sprijinului educațional suplimentar către profesorii meditatori – cu o diferență semnificativă previzibil mai ridicată pentru cei din mediul urban, față de cei de la sat, mult mai lipsiți de astfel de mijloace.

Părinții îşi ajută copiii în rezolvarea temelor pentru acasă punând în acțiune diferite mijloace, forme și grade de implicare.

Raportul integral se gaseste aici http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/12/Raport_Teme-acasa_final.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *