Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor (Programme for International Student Assessment – OECD / PISA) este o evaluare standardizată internaţional, cu scopul de a măsura cât de bine sunt pregătiţi elevii de 15 ani să facă faţă provocărilor vieţii active sau vieţii educaţionale, fie că se vor confrunta curând cu piaţa muncii, fie că îşi vor continua studiile.

Ce este Pisa?

PISA nu investighează modul de performare a unui anumit curriculum şcolar, ci ceea ce ştiu şi pot face elevii în mod real, practic, la finalul învăţământului obligatoriu, precum şi abilitatea lor de a reflecta activ asupra propriului proces de cunoaştere şi asupra propriilor experienţe de învăţare.

Ce este Timss?

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) este o evaluare care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și stiință.

Ce este Pirls?

PIRLS (Progresul în Studiul Internațional al Alfabetizării la Citire/ Lectură) este o evaluare care masoara nivelul de înțelegere a textului citit.

Sharing is caring!