Teste Pisa, Timss, Pirls

Pisa – programul pentru evaluarea internaţională a elevilor (Programme for International Student Assessment – OECD / PISA) este o evaluare standardizată internaţional, cu scopul de a măsura cât de bine sunt pregătiţi elevii de 15 ani să facă faţă provocărilor vieţii active sau vieţii educaţionale, fie că se vor confrunta curând cu piaţa muncii, fie că îşi vor continua studiile.

TIMSS este o evaluare care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și știință. TIMSS este coordonat de IEA – Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanței Educaționale și se administrează o dată la 4 ani. România participă la aceste testări din 1995.

IEA realizează renumitele teste TIMSS și PIRLS (care măsoară nivelul de înțelegere a textului citit) și în țara noastră și sunt testări internaționale, de nivel similar testelor PISA.

Testele PIRLS (Progresul în Studiul Internațional al Alfabetizării la Citire/ Lectură) măsoară nivelul de înțelegere a textului citit, fiind concepute pentru elevii clasei a IV-a. Studiul PIRLS este o evaluare comparativă a gradului de alfabetizare şi se realizează o dată la cinci ani, încă din anul 2001.

România a participat, în trecut, la un număr de studii IEA. Ambele studii colectează date pe baza cărora ţările implicate îşi pot ajusta politicile educaţionale.

PISA nu investighează modul de performare a unui anumit curriculum şcolar, ci ceea ce ştiu şi pot face elevii în mod real, practic, la finalul învăţământului obligatoriu, precum şi abilitatea lor de a reflecta activ asupra propriului proces de cunoaştere şi asupra propriilor experienţe de învăţare.

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) este o evaluare care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și stiință.

PIRLS (Progresul în Studiul Internațional al Alfabetizării la Citire/ Lectură) este o evaluare care masoara nivelul de înțelegere a textului citit.

PIAAC, Programul pentru Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților, se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani. 

Sharing is caring!