Modele teste Pisa

Teste Pisa, Timss, Pirls​

România participa încă din anul 2000 la testări internaționale, ca Pisa, Timss, Pirls.

PISA – programul pentru evaluarea internaţională a elevilor (Programme for International Student Assessment – OECD / PISA) este un studiu comparativ cu scopul de a măsura dezvoltarea competenţelor de bază ale elevilor de 15 ani, aflaţi la finalul învăţământului obligatoriu, în trei domenii principale: citire/lectură, matematică şi ştiinţe.  

IEA realizează renumitele teste TIMSS și PIRLS (care măsoară nivelul de înțelegere a textului citit) și în țara noastră și sunt testări internaționale, de nivel similar testelor PISA.

TIMSS este o evaluare care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și știință. TIMSS este coordonat de IEA – Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanței Educaționale și se administrează o dată la 4 ani. România participă la aceste testări din 1995.

PIRLS (Progresul în Studiul Internațional al Alfabetizării la Citire/ Lectură) măsoară nivelul de înțelegere a textului citit, fiind concepute pentru elevii clasei a IV-a. Studiul PIRLS este o evaluare comparativă a gradului de alfabetizare şi se realizează o dată la cinci ani, încă din anul 2001.

PIAAC, Programul pentru Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților, se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani. PIAAC oferă o analiză a competențelor existente pe piața muncii, la fel cum PISA oferă o analiză a competențelor existente la populația școlară.

România a participat, în trecut, la un număr de studii IEA. Ambele studii colectează date pe baza cărora ţările implicate îşi pot ajusta politicile educaţionale.

PISA investighează ceea ce ştiu şi pot face elevii în mod real, practic, la finalul învăţământului obligatoriu.

TIMSS este o evaluare care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și stiință.

PIRLS este o evaluare care masoara nivelul de înțelegere a textului citit.

PIAAC se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani. 

Start typing to see posts you are looking for.