Teste Timss

TIMSS este o evaluare care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și știință. TIMSS este coordonat de IEA – Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanței Educaționale și se administrează o dată la 4 ani. România participă la aceste testări din 1995.

IEA realizează renumitele teste TIMSS și PIRLS (care măsoară nivelul de înțelegere a textului citit) și în țara noastră și sunt testări internaționale, de nivel similar testelor PISA.

Cele mai importante proiecte, aflate în derulare, sunt urmare a studiilor TIMSS și PIRLS, desfășurate în peste 60 țări. România nu are nici măcar raport de țară.

România s-a plasat mereu sub media internațională de 500 de puncte. 

În 2019, în România, au participat la testare, 5.000 de elevi de clasa a VIII-a.

scor timss romania matematica stiinte

Rezultatele României la Matematică, clasa a VIII-a, TIMSS 2019

  • 6% din elevii români ating AB Advanced Benchmark (foarte bine)
  • 25% din elevii români ating HB High Benchmark (bine)
  • 52% din elevii români ating IB Intermediate Benchmark (mediu)
  • 17% din elevii români ating LI Low International Benchmark (slab)

Conceptul de alfabetizare matematică reprezintă capacitatea individuală de a identifica şi de a înţelege rolul pe care îl joacă matematica în lume, de a formula judecăţi bine fundamentate, de a utiliza şi de a se angaja în înţelegerea matematicii în moduri care satisfac necesităţile vieţii individului ca un cetăţean constructiv, interesat şi reflexiv.

Conceptul de alfabetizare stiintifica, conform CEAE, reprezintă capacitatea individuală de a:

  • înțelege și explica în termeni ştiințifici fenomenele naturii, de a identifica și descrie un fenomen și de a ști unde este el întâlnit, de a face asocieri între fenomene, de a oferi explicații și de a înțelege posibilele implicații ale cunoaşterii ştiințifice pentru societate.
  • propune ipoteze științifice, de a le testa și demonstra, capacitatea de a identifica întrebarea explorată într-un studiu ştiințific și de a distinge între ipotezele care se pot verifica științific de celelalte.
  • face raționamente științifice, de a înțelege formule complexe și de a trece de la un sistem de referință la altul

Aceste competente ar trebui să le dobândească un copil care iese din sistemul obligatoriu de educație.

Ce se evaluează?

Testele scrise administrate în cadrul acestor evaluări naţionale nu vizează „ceea ce se predă la clasă” deoarece nu urmăresc reproducerea de informaţii. Fiind centrate pe deprinderi, abilități  de adaptare la situaţii noi, aceste teste se axează pe competențele dobândite, NU pe reproducerea de cunoştinţe predate.

În cadrul evaluării, accentul nu se pune atât pe cunoștințele elevilor, cât pe  capacitățile și mecanismele învățării. Mai exact:

  • cunoștințele pe care elevul trebuie să le posede
  • competențele (aptitudinile, abilitatile) pe care el trebuie să și le însușească și să le poată folosi
  • contextul în care elevii vor fi puși în fața unor probleme din viața cotidiană la care vor trebui să răspundă.

Evaluările naţionale (EN II, EN IV, EN VI) au drept referenţial testările internaţionaleTIMSS, PIRLS, PISA

Exemple de probleme TIMSS 2019

Intrebarea 1
In orașul X am avut 6 grade Celsius și în orașul Y am avut -3 grade Celsius. Care este diferența de temperatură dintre cele două orașe?

Intrebarea 2

Determinați valoarea unghiului X din patrulaterul neregulat de mai jos

 


Intrebarea 3

Reducere la șosete! La care din magazine prețul este cel mai mic?


Intrebarea 4

Luăm o sfoară de 45 de cm, o tăiem în 2 bucăți cu un raport de 4 la 5. Care este lungimea părții mai scurte a sforii?


Intrebarea 5

Soh si Ben au primit cate o foaie de hârtie identica. Amândoi construiesc din ea un cilindru. Comparați înălțimea, diametrul si suprafața celor 2 cilindri.


Intrebarea 6

In pătratul de mai jos suma pe linie, coloana si diagonala este 1. Care este valoarea lui X?


Intrebarea 7

Perimetrul triunghiului ABC este 21 cm. Care este valoarea lui X?


Intrebarea 8

Luăm o foaie de hârtie, o îndoim la 30 de grade. Cât este valoarea unghiului care rămâne? 


Intrebarea 9

Oamenii de știință trimit acest vehicul pe Marte, unde are o greutate mai mică. De ce are o greutate mai mică pe Marte decât pe Pământ?


Intrebarea 10

Care din ele sunt elemente și care sunt compuși?


Intrebarea 11

Avem un telefon mobil sub un clopot de sticlă. Pompăm aerul afară din clopotul de sticlă. Nu auzim telefonul când sună. De ce nu auzim telefonul când sună?


 

Rapoartele integrale pot fi găsite aici – Countries’ Mathematics and Science Achievement

Vedeți mai multe modele de antrenament Timss, puse la dispoziție de ISE.

Poate te mai interesează și:

Pisa

PISA nu investighează modul de performare a unui anumit curriculum şcolar, ci ceea ce ştiu şi pot face elevii în mod real, practic, la finalul învăţământului obligatoriu, precum şi abilitatea lor de a reflecta activ asupra propriului proces de cunoaştere şi asupra propriilor experienţe de învăţare.

Pirls

PIRLS (Progresul în Studiul Internațional al Alfabetizării la Citire/ Lectură) este o evaluare care masoara nivelul de înțelegere a textului citit.

Piaac

PIAAC, Programul pentru Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților, se adresează celor cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani. PIAAC oferă o analiză a competențelor existente pe piața muncii, la fel cum PISA oferă o analiză a competențelor existente la populația școlară.

Sharing is caring!