timss

Teste TIMSS

TIMSS este o evaluare care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și știință. TIMSS este coordonat de IEA – Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanței Educaționale și se administrează o dată la 4 ani. România participă la aceste testări din 1995.

IEA realizează renumitele teste TIMSS și PIRLS (care măsoară nivelul de înțelegere a textului citit) și în țara noastră și sunt testări internaționale, de nivel similar testelor PISA. Cele mai importante proiecte, aflate în derulare, sunt urmare a studiilor TIMSS și PIRLS, desfășurate în peste 60 țări.

În 2019, în România, au participat la testare, 5.000 de elevi de clasa a VIII-a.

Ce se evaluează la testele TIMSS?

Testele scrise administrate în cadrul acestor evaluări naţionale nu vizează „ceea ce se predă la clasă” deoarece nu urmăresc reproducerea de informaţii. Fiind centrate pe deprinderi, abilități  de adaptare la situaţii noi, aceste teste se axează pe competențele dobândite, NU pe reproducerea de cunoştinţe predate.

În cadrul evaluării, accentul nu se pune atât pe cunoștințele elevilor, cât pe  capacitățile și mecanismele învățării. Mai exact:

 • cunoștințele pe care elevul trebuie să le posede
 • competențele (aptitudinile, abilitatile) pe care el trebuie să și le însușească și să le poată folosi
 • contextul în care elevii vor fi puși în fața unor probleme din viața cotidiană la care vor trebui să răspundă.

Evaluările naţionale (EN II, EN IV, EN VI) au drept referenţial testările internaţionaleTIMSS, PIRLS, PISA

TIMSS Matematică – Domenii de conținut și domenii cognitive

Itemii de matematică au vizat conținuturi matematice (corespunzătoare clasei a VIII-a), împărțite în patru domenii mari de conținut: Numere, Algebră, Geometrie și Date și probabilități. Fiecare domeniu de conținut este împărțit în subdomenii și fiecare subdomeniu include mai multe conținuturi.

 • Domeniul Numere, căruia i-au fost alocați 30% din itemii de evaluare, este compus din: mulțimea numerelor întregi (10%), fracții și fracții zecimale (10%) și rapoarte, proporții și procente (10%).
 • Domeniul Algebră, căruia i-au fost alocați 30% din itemii de evaluare, este compus din: expresii, operații și ecuații (20%) și relații și funcții (10%).
 • Domeniul Geometrie. Evaluarea TIMSS 2019 s-a referit în proporție de 20% la domeniul de conținut Geometrie.
 • Domeniul Date și probabilități, căruia i-au fost alocați 20% din itemii de evaluare, a fost compus din: organizarea datelor (15%) și probabilități (5%).

Pentru a răspunde corect la itemii TIMSS, elevii trebuie să fie familiarizați cu domeniile de conținut menționate, dar și să facă dovada, prin folosirea elementelor de conținut, a competențelor matematice fundamentate pe seturi de abilități cognitive.

Aceste abilități cognitive sunt împărțite în trei domenii: Cunoaștere (35%), Aplicare (40%) și Raționament (25%)

 • Domeniul cognitiv Cunoaștere se referă la informații, concepte și proceduri pe care elevii trebuie să le știe.
 • Domeniul cognitiv Aplicare se referă la abilitatea elevilor de a aplica cunoștințele și conceptele matematice înțelese pentru a rezolva probleme sau pentru a răspunde la întrebări.
 • Domeniul cognitiv Raționament conține itemi care evaluează abilitățile cognitive implicate în rezolvarea unor probleme nefamiliare, care se referă la situații complexe, la probleme care se rezolvă în mai mulți pași.

Scoruri TIMSS

În cadrul testării TIMSS sunt stabilite următoarele praguri (benchmark-uri):

1. Advanced Benchmark (AB), corespunzător unui scor de 625. Pentru a atinge acest prag, elevii pot rezolva o largă gamă de probleme, pot justifica rezultatele obținute/concluziile trase și pot realiza generalizări.

2. High International Benchmark (HB), corespunzător unui scor de 550. Pentru a atinge acest prag, elevii probează competențe care implică aplicarea unor cunoștințe și noțiuni înțelese (interiorizate) într-o gamă largă de situații cu un anume grad de complexitate.

3. Intermediate International Benchmark (IB), corespunzător unui scor de 475. Elevii pot aplica cunoștințe matematice de bază în diverse domenii.

4. Low International Benchmark (LB), corespunzător unui scor de 400. Elevii au o
înțelegere elementară a numerelor întregi și a reprezentărilor grafice de bază, putând lega informațiile din tabele de cele din graficele cu bare.

Rezultatele României la Matematică, clasa a VIII-a, TIMSS 2019

 • 6% din elevii români ating AB Advanced Benchmark (foarte bine)
 • 25% din elevii români ating HB High Benchmark (bine)
 • 52% din elevii români ating IB Intermediate Benchmark (mediu)
 • 17% din elevii români ating LI Low International Benchmark (slab)

Scorurile medii obținute de elevii romani sunt neschimbate de aproape 20 de ani, fiind în continuare sub cele 500 de puncte care reprezintă media internațională.

Pe scurt, rezultatele care pot fi extrase pentru România din raportul internațional

 • România s-a plasat și continuă să se plaseze atât la matematică, cât și la științe, sub media internațională de 500 de puncte.
 • Această poziție absolută față de mijlocul scalei de măsurare (sub medie) rămâne neschimbată de când România participă la aceste studii.
 • La matematică și științe, scorurile obținute de elevii români de clasa a VIII-a la testele TIMSS nu s-au modificat semnificativ în ultimii douăzeci de ani
 • La științe nu se observă o nicio recuperare, iar rezultatele nu indică nicio schimbare de la începutul măsurărilor IEA.
 • Distribuția performanței rămâne o problemă majoră pentru sistemul educațional românesc. Aproape un sfert din elevii noștri nu reușesc să atingă criteriile minime de performanță la matematică și la științe.
 • Se constată „analfabetism numeric” la 22% din populația școlară de clasa a VIII-a, iar un alt procent de 48% din acești elevi este sub nivelul mediu-funcțional de performanță, cu mențiunea că analfabetismul numeric este disproporționat de mare: jumătate din țările participante nu ating 13%.
 • Același procent de 22% reprezintă și cota de „analfabetism științific” din populația școlară de clasa a 8-a, cel mai mare procent dintre țările europene evaluate. Un alt procent de 51% din acești elevi este sub nivelul mediu-funcțional de performanță.

Rapoartele integrale pot fi găsite aici – Countries’ Mathematics and Science Achievement, iar raportul de țara aici, raportul Univeristatii din Bucuresti aici.

Modele de teste TIMSS 2019

Modele de antrenament TIMSS

Start typing to see posts you are looking for.