Acțiuni

Un elev de gimnaziu muncește cât un adult

Un elev muncește cât un adult

Un membru al comunității noastre a trimis o petiție către Ministerul Educației in ceea ce privește planurile cadru pentru învățământul gimnazial.

Redam mai jos petiția si răspunsul primit. 


Către,                                                                                                                         

 • Ministerul Educației Naționale                                                                             
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
 • Avocatul poporului – Avocatul Copilului
 • Ministerul Sanatații

Având în vedere următoarele prevederi legale:

Ordinul de ministru nr. 3590/2016
 • Planul cadru pentru învățământul gimnazial, care prevede pentru clasele a VII-a și VIII-a (vârstă aprox 13-14 ani) un număr minim de 31 ore/săptămâna
Codul Muncii actualizat
 • Art. 112 (2) În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână
Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată 2014
 • Art. 52
  • (1) Ministerul Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, ca instituții ale administrației publice locale cu atribuții în domeniul educației, sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru:
  • e) respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber, precum și a dreptului acestuia de a participa liber la viața culturală și artistică;
 • Art. 53
  • (1) Copilul are dreptul la odihnă și vacanță.
  • (2) Copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă și vacanță, să participe în mod liber la activități recreative proprii vârstei sale și la activitățile culturale, artistice și sportive ale comunității. Autoritățile publice au obligația să contribuie, potrivit atribuțiilor ce le revin, la asigurarea condițiilor exercitării în condiții de egalitate a acestui drept.
ORDIN nr. 1955 / 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor
 • Art. 16
 • (5)La întocmirea orarelor si la repartizarea zilnica, săptămânala, trimestriala si anuala a solicitărilor cuprinse în programele diferitelor discipline este de dorit sa se tina seama de prescripţiil prezentate în tabelul de mai jos

Va rog să analizați cum se respectă dreptul la timp de odihnă al unor elevi de 13-14 ani. Pe lângă acel număr minim de 31 de ore de şcoală prevăzute în planul cadru, care depăşeşte deja limita legală de 30 de ore lucrate săptămânal, trebuie să ţinem cont şi de volumul mare de teme pe care le primesc elevii, ceea ce le măreşte considerabil numărul de ore de efort intelectual pe săptămână.

În ceea ce privește volumul si durata temelor pentru acasă, a se vedea raportul «Temele pentru acasă – consultare națională privind rolul, consistența și eficiența temelor pentru acasă » – 2017, cercetare realizata de Ministerul Educației.

În speranţa că veţi găsi soluţii eficiente pentru reducerea sarcinii de lucru a elevilor şi că veţi lua măsurile legale care se impun, vă asigur de tot respectul meu.

Bucureşti

15.11.2019

Iată și răspunsul primitOne thought on “Un elev de gimnaziu muncește cât un adult

 1. Gabriela Banica spune:

  Și in anul 2023 copiii de gimnaziu au mai mult de 25 de ore pe săptămâna,li se încalcă dreptul de a mânca o masa calda la prânz și in fiecare au foarte multe temeinic condițiile in care zilnic au 6-7 ore la clasa.De ce nu se aplica legea care reglementează reducerea numărului de ore?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *