Legislaţie

Uniforma școlară nu este obligatorie

Uniforma școlară

În prezent, uniforma școlară nu este obligatorie. Elevii nu pot fi privați de dreptul la educație, astfel că interzicerea intrării în școală fără purtarea uniformei le încalcă acest drept.

Lipsa uniformei școlare nu este un motiv de scădere a notei la purtare. Există o prevedere ca fiecare unitate de învățământ să aibă o ținută adecvată, care poate fi o uniformă, un veston, un ecuson. Dar, dacă un elev nu poartă uniformă, nu poate fi sancționat și nici nu i se poate scădea nota la purtare.

Ce prevede Statutul elevilor

Conform prevederilor Statutului elevilor​, elevii au următoarele îndatoriri:

Art. 14 c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii.

Art. 7 Elevii beneficiază de dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.

Citiți aici mai multe despre motivare absențelor

Hotărârea Consiliului național pentru combaterea discriminării

În data de 13.01.2016, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a hotărât că sancționările pentru nepurtarea uniformei școlare reprezintă discriminare indirectă.

„Regulamentul unei școli gimnaziale din București, care prevede obligativitatea purtării uniformei școlare și sancționează nerespectarea acestei norme cu scăderea notei la purtare și cu trecerea absenței nemotivate pentru ziua respectivă reprezintă discriminare indirectă.

Măsura prevăzută de regulamentul școlar trebuie să țină cont inclusiv de situația persoanelor care fac parte din grupuri defavorizate și nu au posibilitatea financiară de a achiziționa uniformă școlară. Prin tratamentul diferențiat se încalcă dreptul la educație al copiilor aparținând grupurilor vulnerabile.”

Școlii reclamate i s-a aplicat amendă contravențională în valoare de 1000 lei. Totodată Colegiul director recomandă modificarea regulamentului școlii prin eliminarea măsurilor discriminatorii.

Vedeți aici mai multe detalii.

Ce prevede Legea Educației Naționale

Art. 2 (4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la  învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.

Art. 9 (3) Învățământul de stat este gratuit. ​

Ce prevede Rofuip legat de uniforma școlară

Potrivit Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ (Rofuip), elaborat și aprobat de ministerul Educației, pe baza căruia școlile își creează propriul regulament de ordine interioară, Art. 187 prevede că:

În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învățătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.

În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma școlara.

Back to list

Related Posts

Lasă un răspuns