You are currently viewing Uniforma școlară nu este obligatorie

Uniforma școlară nu este obligatorie

Uniforma școlară nu este obligatorie

Conform prevederilor Statutului elevilor​

Elevii au următoarele îndatoriri:

Art. 14 c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii.

 Art. 7 Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.


Conform hotararii adoptate de Consiliul national pentru combaterea dicriminarii in data de 13.01.2016

Regulamentul unei scoli gimnaziale din Bucuresti, care prevede obligativitatea purtarii uniformei scolare si santioneaza nerespectarea acestei norme cu scaderea notei la purtare si cu trecerea absentei nemotivate pentru ziua respectiva reprezinta discriminare indirecta.

Masura prevazuta de regulamentul scolar trebuie sa tina cont inclusiv de situatia persoanelor care fac parte din grupuri defavorizate si nu au posibilitatea financiara de a achizitiona uniforma scolara. Prin tratamentul diferentiat se incalca dreptul la educatie al copiilor apartinand grupurilor vulnerabile.

Scolii reclamate i s-a aplicat amenda contraventionala in valoare de 1000 lei. Totodata Colegiul director recomanda modificarea regulamentului scolii prin eliminarea masurilor discriminatorii (vezi mai multe detalii)


Conform Legii Educatiei Nationale

Art. 2 (4)Statul asigura cetatenilor Romaniei drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant preuniversitar si superior, precum si la  invatarea pe tot parcursul vietii, fara nicio forma de discriminare.

Art. 9 (3) Invatamantul de stat este gratuit. 


Conform noului Rofuip 2018

art 198 In unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.

Lasă un răspuns