Legislaţie

Uniforma școlară nu este obligatorie

Uniforma școlară

În prezent, uniforma școlară nu este obligatorie. Elevii nu pot fi privați de dreptul la educație, astfel că interzicerea intrării în școală fără purtarea uniformei le încalcă acest drept.

Lipsa uniformei școlare nu este un motiv de scădere a notei la purtare. Există o prevedere ca fiecare unitate de învățământ să aibă o ținută adecvată, care poate fi o uniformă, un veston, un ecuson. Dar, dacă un elev nu poartă uniformă, nu poate fi sancționat și nici nu i se poate scădea nota la purtare. Școlile pot să decidă în mod legal să introducă uniforme școlare, însă nu pot impune sancțiuni pentru copiii care nu le poartă.

Ce prevede Statutul elevilor

Conform prevederilor Statutului elevilor​, elevii au următoarele îndatoriri:

Art. 14 c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii.

Art. 7 Elevii beneficiază de dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.

Citiți aici mai multe despre motivare absențelor

Hotărârea Consiliului național pentru combaterea discriminării

Problema purtării obligatorii a unifomei școlare a fost tranșată și de CNCD, prin Hotarârea nr. 22 din 13.01.2016, care o consideră un act de discriminare.

Hotărârea a fost validată și de Curtea de apel București (2016), într-un proces CNCD vs. Școala Gimnazială nr. 49 din București, care introdusese în Regulamentul școlii și în Contractul educațional obligativitatea purtării de uniforme în cadrul şcolii şi sancţiuni pentru elevii care nu vin cu uniforma, respectiv scăderea notei la purtare şi pierderea bursei de merit.

Vedeți aici mai multe detalii.

Ce prevede Legea Educației Naționale

Art. 2 (4) Statul asigură cetățenilor României drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și la  învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discriminare.

Art. 9 (3) Învățământul de stat este gratuit. ​

Ce prevede Rofuip legat de uniforma școlară

Potrivit Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ (Rofuip), elaborat și aprobat de ministerul Educației, pe baza căruia școlile își creează propriul regulament de ordine interioară, Art. 187 prevede că:

În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învățătură şi este interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.

În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele asemenea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *