Conform prevederilor Statutului elevilor​

Art. 14

Elevii au următoarele îndatoriri:

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii.

 Art. 7

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:

ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.


Conform hotararii adoptate de Colegiul director al CNCD in sedinta din data de 13.01.2016

Regulamentul unei scoli gimnaziale din Bucuresti, care prevede obligativitatea purtarii uniformei scolare si santioneaza nerespectarea acestei norme cu scaderea notei la purtare si cu trecerea absentei nemotivate pentru ziua respectiva reprezinta discriminare indirecta, conform art. 2, alin. 3, coroborat cu art. 4, art.10 lit. h si art.11 alin. 1 din O.G. nr. 137/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (http://cncd.org.ro/2016-01-14-comunicat-de-presa-referitor-la-hotararea-adoptata-de-colegiul-director-al-cncd-in-sedinta-din-data-de-13-01-2016)


Conform Legii Educatiei Nationale

Art. 2

(4)Statul asigura cetatenilor Romaniei drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de invatamant preuniversitar si superior, precum si la  invatarea pe tot parcursul vietii, fara nicio forma de discriminare.

Art. 9

(3) Invatamantul de stat este gratuit. 


Conform Legii privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, Legea nr 35/2007

(1) Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentantiv al parintilor si cu consultarea reprezentantilor elevilor, stabilesc pentru elevii unitatii de invatamant respective cel putin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniforma, esarfa sau altele asemenea.


Conform deciziei  CCR nr. 548/2008

De altfel, Curtea observă că textul de lege criticat (art. 5 din Legea nr. 35/2007) oferă atât elevilor, cât și părinților acestora posibilitatea de a participa la luarea deciziei finale. În acest scop, stabilirea semnului distinctiv se face numai după obținerea acordului consiliului reprezentativ al părinților și după ce elevii își exprimă opinia cu privire la această problemă prin consultarea reprezentaților lor. Așadar, decizia finală este rezultatul acordului tuturor celor implicați, nefiind impusă de un singur organism. În plus, această modalitate de stabilire a semnului distinctiv dă expresie dreptului tinerilor de a participa în mod liber la viața socială a țării, potrivit art. 49 alin. (5) din Constituție.


Conform noului Rofuip 2018

art 198

In unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea.


Coroborând toate aceste articole concluzia este ca uniforma şcolara nu este obligatorie.

 

 

Sharing is caring