Factori de risc în activitatea şcolară

Suprasolicitarea elevilor este o problemă a timpului ocupat de activităţile obligatorii ce se amplifică prin modul şi gradul de solicitare a elevului la îndeplinirea sarcinilor şcolare.

Studiul bugetului de timp evidenţiază manifestarea fenomenului de supraîncărcare a elevilor cu sarcini şcolare, atât din partea cadrelor didactice, cât şi din partea părinţilor, acţionând negativ asupra conţinutului şi duratei timpului extraşcolar şi mai ales liber.

Elevii care fac meditatii45%
Procentul de fete care acuza tulburari de atentie39%
Procentul de baieti care acuza tulburari de atentie61%

Elevii conştientizează simptomele ce arată tulburări de sănătate ca expresie a disfuncţiilor ergonomice ce necesită a fi corectate prin măsuri profilactice adecvate:

 • orare defectuos întocmite, instabile, fără respectarea curbelor de efort zilnic şi săptămânal şi a normelor de igienă şi ergonomie şcolară: plasarea obiectelor în programul zilnic fără a se ţine seama de gradul relativ de dificultate a disciplinelor şi de alternanţa materiilor cu specific umanist cu cele de real.
 • forme deficitare de organizare a meditaţiilor şi consultaţiilor;
 • supraîncarcărea cu activităţi extraşcolare;
 • durata redusă a orelor de curs si a pauzelor dintre ore;
 • nivel de aspiraţii şi solicitare exagerate din partea unor familii în raport cu vârsta şi interesele copiilor (limbi străine, balet, studierea la un instrument muzical, sport de performanţă etc., de multe ori cumulate);
 • supraîncărcarea copiilor cu activităţi extraşcolare sau cu teme suplimentare.

Timpul minim se instruire recomandat pentru educatia obligatorie

În medie, timpul total recomandat pentru instruire, in toti anii de scolarizare este:

 • educația primară (clasele 0-IV) include cel puțin 4.089 ore de instruire in Europa. In România aceasta este de 2.503 ore.
 • educația generală de nivel secundar inferior (clasele V-X) include 3.011 orein Europa. In România aceasta este de 3.300 ore.

2.503 ore

Timpul total recomandat pentru instruire in educația primară in Romania

4.089 ore

Timpul total recomandat pentru instruire in educația primară in Europa

Scris, citit, literatura

 • in educația primară (clasele 0-IV), media timpului minim recomandat de instruire în Europa este de 958 ore. În România acesta este de 665 ore.
 • in educația generală de nivel secundar inferior (clasele V-X) ), media timpului minim recomandat de instruire în Europa este de 560 ore. În România acesta este de 697 ore.

 Matematica

 • in educația primară (clasele 0-IV), media timpului minim recomandat de instruire în Europa este de 670 ore. În România acesta este de 411 ore.
 • in educația generală de nivel secundar inferior (clasele V-X) ), media timpului minim recomandat de instruire în Europa este de 483 ore. În România acesta este de 697 ore.

 Stiinte  

 • in educația primară (clasele 0-IV), media timpului minim recomandat de instruire în Europa este de 295 ore. În România acesta este de 120 ore.
 • in educația generală de nivel secundar inferior (clasele V-X), media timpului minim recomandat de instruire în Europa este de 486 ore. În România acesta este de 871 ore.

Temele pentru acasă – consultare națională

Profesorii, elevii și părinții se raportează diferit la temele pentru acasă, atât în ceea ce privește rolul temelor în învățare, cât și în ceea ce privește conținutul și durata acestora. Cadrele didactice susțin cu prioritate efectele pozitive ale acestora, în timp ce elevii și părinții menționează, în ponderi mai mari, riscuri sau chiar efecte negative ale temelor pentru acasă.

Profesorii dau teme pentru consolidarea și aprofundarea celor învățate în clasă, în timp ce elevii și părinții își doresc teme diferențiate, creative, care să îi provoace și care să presupună muncă de echipă.

Procentul de profesori care sustine ca temele sunt adesea obositoare, prea multe15%
Procentul de elevi care sustine ca temele sunt adesea obositoare, prea multe75%

Elevii și părinții sunt de acord că temele sunt adesea prea dificile, raportat la explicațiile primite în clasă şi la contextele de exersare realizate cu sprijinul profesorilor. Aproape 80% dintre părinți afirmă că elevii au nevoie de sprijin în rezolvarea temelor. Profesorii se declară mai degrabă în dezacord cu această opinie.

Diferențele cele mai ample între răspunsurile cadrelor didactice și cele ale elevilor și părinților se remarcă cu privire la aprecierea măsurii în care temele sunt inovative sau mai degrabă repetitive.

Studiu internaţional centrat pe mediul de învăţare si pe condiţiile de lucru asigurate profesorilor în scoli

Cadrul didactic tipic din învățământ:

 • este femeie;
 • are vârsta de 42 de ani;
 • are studii universitare de licență sau master (ISCED 5A);
 • a absolvit un modul psiho-pedagogic sau a participat la un program de formare în domeniul pedagogic;
 • are 16 ani de experiență ca profesor, din care 10 ani în școala actuală;
 • este angajat cu normă întreagă în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată.
Romania - profesorii se simt foarte bine pregătiți în pedagogia disciplinei predate99%
Finlanda - profesorii se simt foarte bine pregătiți în pedagogia disciplinei predate64%

Scoala din Romania:

 • este publică;
 • concurează cu alte unități de învățământ în atragerea elevilor;
 • are 474 de elevi, 32 de profesori și o dimensiune medie a claselor de 22 de elevi;
 • angajează o persoană specializată în asistență pedagogică la fiecare 22 cadre didactice din unitatea de învățământ și o persoană din categoria personal administrativ la fiecare 8 cadre didactice;
 • se confruntă cu elevi care întârzie la școală cel puțin o dată pe săptămână;
 • se bucură de relații bune între cadre didactice și elevi.

Studii internationale

Rapoarte, statistici

Sharing is caring