Evaluări naționale, Legislaţie

Vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea națională

Vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea națională

Candidații și părinții acestora pot solicita comisiei vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea națională numai după afișarea rezultatelor finale, adică după etapa de soluționare a contestațiilor.

La avizierul unității de învățământ se afișează perioada și intervalul orar în care se pot depune cereri pentru vizualizarea lucrărilor. Conform programului afișat, părinții candidatului depun la sediul unității de învățământ o cerere prin care solicită vizualizarea lucrărilor.

Directorii unităților de învățământ extrag lucrările solicitate pentru vizualizare, secretizează numele și prenumele asistenților (pe toate filele lucrării) și ale membrilor comisiilor din cele trei rubrici (A, B, C) de pe prima pagină a lucrării, realizează fotocopii ale acestora și le certifică prin semnătură și ștampilă „Conform cu originalul” aplicate pe fiecare pagină a acestora. Aceste copii vor fi înaintate reprezentanților comisiei de evaluare națională din județul evaluator pe bază de proces verbal de predare-primire.

Comisia județeană de evaluare națională din județul evaluator primește de la toate unitățile de învățământ copiile lucrărilor solicitate pentru vizualizare, le scanează in format PDF si le salvează individual. Aceste fișiere se încarcă pe portalul pus la dispoziție de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Comisia județeană de evaluare națională din județul de origine va accesa, in dimineața primei zile stabilite pentru vizualizarea lucrărilor portalul unde vor fi disponibile, spre vizualizare, lucrările scanate de comisia din județul evaluator. Președintele comisiei din județul de origine răspunde de securitatea fișierelor și se va asigura de faptul că acestea nu vor fi tipărite, copiate in altă parte decât pe calculatorul de pe care se va realiza vizualizarea lucrărilor sau că nu vor fi accesate neautorizat.

Vizualizarea lucrărilor

Comisia din județul de origine afișează, la avizierul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ care au fost desemnate centre de examen, graficul de vizualizare a lucrărilor, care cuprinde: perioada, intervalul orar zilnic și locul în care se vizualizează lucrările.

Candidații si părinții acestora vizualizează lucrarea solicitată, individual, fără utilizarea telefonului sau a altor dispozitive de înregistrare a imaginii, în prezența unei persoane nominalizate de președintele comisiei.

Pentru a facilita vizualizarea lucrării comisia va instala un video proiector pe care vor fi proiectate lucrările solicitate. Se va asigura confidențialitatea procesului de vizualizare a lucrărilor.

Persoanele nominalizate de către președintele comisiei județene de evaluare națională nu vor face aprecieri privind conținutul și evaluarea lucrărilor.

După vizualizarea lucrării, candidații minori însoțiți de părinți vor semna o declarație prin care confirma faptul că au vizualizat lucrarea solicitată.

La vizualizarea lucrării candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte.

Solicitarea de vizualizare și, respectiv, vizualizarea lucrării nu pot conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării.

Nu se eliberează copii după lucrarea vizualizată.

Procedura de vizualizare a lucrărilor de la Evaluarea Națională

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *