Modele de antrenament pentru testele Timss

Testele TIMSS măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și știință și este coordonată de Asociația Internațională pentru Evaluarea Performanței Educaționale (IEA). Testele TIMSS sunt aplicate o dată la 4 ani. IEA realizează renumitele teste TIMSS și PIRLS (care măsoară nivelul de înțelegere a textului citit) și în țara noastră și sunt testări internaționale, de nivel similar testelor PISA. Întrebările de mai jos sunt preluate din culegerea elaborată de Institutul de Științe ale Educației și pot fi utilizate în scop de antrenament. Conceptul de alfabetizare matematică reprezintă capacitatea individuală de a identifica şi de a înţelege rolul pe care îl joacă matematica în lume, de a formula judecăţi bine fundamentate, de a utiliza şi de a se angaja în înţelegerea matematicii în moduri care satisfac necesităţile vieţii individului ca un cetăţean constructiv, interesat şi reflexiv. Conceptul de alfabetizare stiintifica, conform CEAE, reprezintă capacitatea individuală de a:
  • înțelege și explica în termeni ştiințifici fenomenele naturii, de a identifica și descrie un fenomen și de a ști unde este el întâlnit, de a face asocieri între fenomene, de a oferi explicații și de a înțelege posibilele implicații ale cunoaşterii ştiințifice pentru societate.
  • propune ipoteze științifice, de a le testa și demonstra, capacitatea de a identifica întrebarea explorată într-un studiu ştiințific și de a distinge între ipotezele care se pot verifica științific de celelalte.
  • face raționamente științifice, de a înțelege formule complexe și de a trece de la un sistem de referință la altul
Aceste competente ar trebui să le dobândească un copil care iese din sistemul obligatoriu de educație.
Întrebarea 1 Testele TIMSS
Întrebarea 2 Testele TIMSS
Întrebarea 3 Testele TIMSS
Întrebarea 4 Testele TIMSS
Întrebarea 5 Testele TIMSS
Întrebarea 6 Testele TIMSS
Întrebarea 7 Testele TIMSS
Întrebarea 8 Testele TIMSS
Întrebarea 9 Testele TIMSS
Întrebarea 10 Testele TIMSS
Întrebarea 11

Explica cum se formeaza solul


Întrebarea 12 Testele TIMSS
Mai multe exemple gasiti aici http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2014/02/TIMSS-culegere-instrumente-8_v1.pdf
Vezi aici și rezultatele României la testarea din 2019.

Poate te mai interesează și:

Pisa

PISA nu investighează modul de performare a unui anumit curriculum şcolar, ci ceea ce ştiu şi pot face elevii în mod real, practic, la finalul învăţământului obligatoriu, precum şi abilitatea lor de a reflecta activ asupra propriului proces de cunoaştere şi asupra propriilor experienţe de învăţare.

Pirls

PIRLS (Progresul în Studiul Internațional al Alfabetizării la Citire/ Lectură) este o evaluare care masoara nivelul de înțelegere a textului citit.

Sharing is caring!