Sunt sau nu sunt necesare Evaluările Naţionale de la cls A II-a, cls A IV-a si cls A VI-A?

 Ce sunt evaluările naţionale – EN II, EN IV, EN VI? Evaluările naţionale (EN II, EN IV, EN VI) au drept referenţial testările internaţionale TIMSS, PIRLS, PISA. Aceste testări își propun să evalueze capacitățile elevilor de a pune în practică informațiile dobândite în perioada școlarizarii, iar accentul nu se pune pe cunoștințele elevilor, ci pe: cunoştinţele pe […]

Rezultatele evaluării Naţionale Cls a VI-a – ENVI

Combinaţia de teste limba română – limba engleză În cazul Probei transdisciplinare „Limbă şi comunicare”, s-a optat pentru urmărirea a două competenţe, aflate în mod necesar în conformitate cu programele şcolare în vigoare: Evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris, cu aplicaţii pe texte non-literare. Raportarea elevului la situaţii, experienţe, „probleme” posibil a fi întâlnite […]

Rezultatele evaluării Naţionale Cls A IV-A – ENIV

Limba romana Matematica Cateva concluzii: Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor exprimă faptul că elevii nu receptează fidel toate ideile şi informaţiile din textele literare date şi nu redau cu motivaţie susţinută, nu argumentează logic ideile exprimate în redactare. Majoritatea elevilor deţin competenţe de redactare de texte de mică întindere, utilizează în general corect elementele […]

Ce Urmăresc Evaluările Naţionale Cls A VI-A?

Combinaţia de teste limba română – limba moderna În cazul Probei transdisciplinare „Limbă şi comunicare”, s-a optat pentru urmărirea a două competenţe, aflate în mod necesar în conformitate cu programele şcolare în vigoare: evaluarea competenţei de receptare a mesajului scris, cu aplicaţii pe texte non-literare. raportarea elevului la situaţii, experienţe, „probleme” posibil a fi întâlnite […]

Ce urmaresc evaluarile nationale cls a IV-a?

Limba română Domenii de conţinut evaluate: D1. Extragerea informaţiilor explicit formulate D2. Formularea unor concluzii directe D3. Operarea cu ideile principale ale textului D4. Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor Domeniul de conţinut evaluat D1- Extragerea informaţiilor explicit formulate – 85.4% (media naţionala) Obiective de referinţă: să sesizeze rolul ilustraţiilor ce însoţesc un text; să citească […]

Rezultatele evaluării Naţionale Cls A II-A – ENII

Limba romana Cateva concluzii: 80% dintre elevii clasei a II-a demonstrează că, la finalul acestei clasei, au dezvoltate competențele specifice pentru care au fost evaluați în ceea ce privește înțelegerea unui text citit Secțiunea Citit 80,36% dintre aceștia au reușit să rezolve corect cerințele testelor administrate Secțiunea Scris, cohorta de elevi care a participat la EN II-2017 este […]